Vien Hong Le

Prosjektleder og KS

Adresse:
ROSMEK AS
Industriveien 20
1481 HAGAN
Norway
Telefon: 67 07 09 93
Mobil: 982 93 152
Informasjon: Postadresse:
Postboks 114
1483 SKYTTA
E-Mail