RosMek AS har lang og bred erfaring med tilvirking, levering og montering av ulike metallkonstruksjoner.
Vi drar et skille på "metallarbeider" og "stålarbeider" som to ulike kapitler ihht. Norsk Standard og Teknisk Forskrift.          ansvarsrett logo sort litenstartbank-logo