Bærende Eller Ikke Bærende Vegg?

Når du vurderer å fjerne en vegg i huset ditt, er det første du skal finne ut av om det er en bærende vegg eller bare en skillevegg.

Om vegg

En ikke er bærende, kan den være avstivende, altså være.

Previous slide
Next slide

Med på å sikre husets stabilitet.

Ifølge plan og bygningsloven § 20-3 skal både søknaden om endring, prosjektering og selve utførelsen utføres av et foretak med ansvarsrett. Dette skal sikre at arbeidet uføres forsvarlig, og at det blir etablert ny bæring. Dette kan for eksempel være en bærebjelke som spennes opp mot taket.

Med på å sikre husets stabilitet.

Skal du rive en bærevegg eller endre en bærende konstruksjon i boligen din så er det er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 20-2, og det må søkes av et foretak med ansvarsrett etter § 20-3. Bor du i et boligsameie eller borettslag må du i tillegg ha samtykke fra styret i gården.8. nov. 2019

 

Vi utfører prosjektet med gjennomføring:

Rådgivende ingeniør søker. Behjelpelig med arbeidstegniger Utfører produksjon og montasje Når arbeidet er klart signeres samsvarserklæring og sendes kommunen.

Scroll to Top